Ako si nastavím Outlook Express?
1. Nastavenia nájdete v položke Nástroje/Tools.
2. Nastavte si emailové konto v Účty/Acounts.
3. Kliknite na Pridať/Add-> Poštu/Email
4. Vpíšte celé meno do položky Zobrazované meno/Display name napríklad Peter Kováč.
Stlačte ďalej.
5. Zadajte e-mailovú adresa/ e-mail address napíšte svoju adresu, ktorá sa bude zobrazovať príjemcovi ako adresa odosielateľa.
6. Vyberte si protokol, cez ktorý si chcete pozerať emaily.
cez POP3 -> sťahujete si poštu na vlastný počítač.
cez IMAP -> pošta ostáva na serveri a môžete k nej pristupovať z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet.
7. Zadajte názvy emailových serverov:
Server prichádzajúcej pošty/incoming mail server mail.nazov_vasej_domeny.xyz
Server odchádzajúcej pošty/outgoing mail server smtp.nazov_vasej_domeny.xyz
Stlačte ďalej.
8. Zadajte prihlasovacie meno a heslo.
Pokiaľ nechcete, aby sa Vám pri každom zapnutí programu zobrazovalo "zadajte heslo" -> zaškrtnite možnosť zapamätať heslo.
Stlačte ďalej a dokončiť.
9. Teraz kliknite na Vlastnosti/Properties
V záložke Obecné/General si môžete zmeniť informácie o užívateľovi a nastaviť si adresu pre odpovede/reply address ak chcete,aby Vám odpovedali na inú adresu, ako je Vaša emailová adresa.
V záložke Servery/Servers nastavíte, že Server vyžaduje overenie/My server requires autenthification

!!!Bez toho sa Vám nebudú dať odosielať emaily!!!

10. Ak máte nastavený protokol POP3, stlačte OK a môžete začať prijímať a odosielať emaily.
Ak máte nastavený protokol IMAP v záložke IMAP je potrebné nastaviť Cestu ku koreňovej zložke/Root folder path na INBOX

Stlačte OK a môžete začať prijímať a odosielať emaily.
 

Potrebujete poradiť?

0903 777 321
pon-pia: 8:00 - 17:00

Prihlásenie